Slované v Bavorsku mezi Řeznem a Rauher Kulmem

Výstava
Archeologické nálezy k dějinám slovanského osídlení severovýchodního Bavorska. Víte, že se staří Slované usídlili v Bavorsku? A kdy? Že pohřbívali své mrtvé v blízkosti tehdejší bavorské metropole Řezna? Jaké zbraně používali? A za koho a proti komu s nimi bojovali? Čím se zdobily jejich ženy? Zda zůstali pohany? A co měli společného s oblastí Čech a Kouřimska? A co to je Rauher Kulm? A kdy vlastě mizí jejich poslední stopy? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete na výstavě Slované v Bavorsku: mezi Řeznem a Rauher Kulmem, která probíhá v Kouřimském muzeu od 31. května 2013. Více než dvě stě exponátů ze sbírek Historického muzea v Řezně Vám vypoví svůj podivuhodný a zapomenutý příběh, příběh našich společných předků.
Termíny