Vostrovecké slavení

Volný čas
Bohatý program přiblíží dobu Vostrovců z Kralovic, kteří drželi Vlašim v letech 1588 – 1621. Muzeum Podblanicka ve spolupráci s občanským sdružením Císařský regiment připravilo scénky ze života Jana Vostrovce. Uvidíte šermířské šarvátky, historická řemesla, renesanční tance, ražbu mincí i historickou zbrojnici. Nebude chybět výcvik mušketýrů, dobové stánky s občerstvením a upomínkovými předměty.








Termíny