Mrzák inishmaanský

Divadlo
Hra irského autora Martina McDonagha vypráví s černým humorem o překonávání celoživotního handicapu a o síle osobnosti.
Termíny