Efektivní komunikace

Kurzy, vzdělání, konference

 

Účastníci jednodenního interaktivního semináře si zlepší osobní komunikační dovednosti, dozví se o komunikačních bariérách a naučí se rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace a sami si vyzkouší jejich důsledky. Budou mít prostor pro trénink partnerské komunikace a aktivního naslouchání. Zejména se ale naučí sdělovat informace tak, aby je druhá strana správně přijímala.

Obsah semináře:

  • základní stavební kameny komunikace
  • úvod do verbální a neverbální komunikace
  • vnější a vnitřní bariéry v komunikaci
  • komunikační chyby a problematické výroky v komunikaci
  • zásady aktivního naslouchání a empatie, nácvik
  • poznání vlastních silných i slabých stránek v komunikaci
  • test: jaký je můj preferovaný komunikační styl? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?
  • nácvik technik efektivní komunikace
  • zpětná vazba: přijímání a poskytování
  • modelové situace, nácvik nových dovedností

Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků: krátké teoretické vstupy, diskuze, test komunikačních stylů, tréning podávání a přijímání zpětné vazby, nácvik technik efektivní komunikace, asertivního naslouchání. Zažijete reálné situace - sdílení zkušeností účastníků, komunikační a jiné hry, dostanete zpětnou vazbu od lektora a účastníků kurzu.

Termíny