Dny řemesel a setkání kovářů

Volný čas, Hudba

Ve spolupráci s Lesy ČR, s.p.

23. ročník setkání mistrů starých řemesel: kovářů, kameníků, bednářů, klempířů a dalších řemeslníků.

KÁZKA STARÝCH ŘEMESEL

-          K vidění budou staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů

 • výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, restaurování historického nábytku.
 • pokrývání střechy ručně štípaným šindelem a jeho výroba
 • ruční výroba cihel a kachlí
 • různé opracování kamene
 • zasklívání oken
 • drátování
 • práce košíkáře, hrnčíře, klempíře, soustružníka, kartáčníka
 • oplétání demižónů
 • práce na tkalcovském stavu
 • pletení slaměných ošatek
 • a mnoho dalších
 • předváděná řemesla si mohou návštěvníci také sami vyzkoušet

-          Ve stáncích bude prezentována výroba drobných předmětů

 • různé druhy bižuterie
 • výrobky z včelího vosku
 • štípané holubičky
 • keramické pečivo
 • malování na skle
 • zdobené a vytlačované perníky

-          Pozváni budou pracovníci z Ruční papírny ve Velkých Losinách, jediné manufakturní dílny svého druhu ve střední Evropě.

-          Mistr stavitel bude na radnici projektovat se svým kresličem stavební výkresy.

-          Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další. V provozu bude i stodvacetiletý parní stroj.

 

SETKÁNÍ KOVÁŘŮ

-          Sjedou se kováři z celé České Republiky, kteří budou po celé dva dny předvádět různé techniky zpracování železa na několika výhních a kovadlinách.

-          Oživením programu bude kutí koní ve fojtském dvoře.

-          Ve vestibulu Janíkovy stodoly bude otevřena výstavka kovářských prací z minulých let.

Během pořadu budou probíhat soutěže pro děti na pódiu u rybníčku - práce se dřevem, sekání, řezání, zatloukání hřebíků, zdobení perníčků, jízda na dřevěných koníčcích a další mnohá překvapení. Pro soutěžící budou přichystány odměny.

 

Hlavní program na komorním amfiteátru:

V neděli v 1500 hod. vystoupí hudební folklórní soubor HRADIŠŤAN z Uherského Hradiště s primášem Jiřím Pavlicou

 

Po celý den bude k poslechu vyhrávat: 

v sobotu - dudácká muzika Hudci z pasek.

v neděli - dechová hudba Galička

 

PROGRAM

SOBOTA 10. 8. 2013

855 hod.                             otevření areálu Dřevěného městečka

900 – 1800 hod.                   k poslechu mezi řemeslníky vyhrává dudácká muzika Hudci z pasek

1000 hod.                                     slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství

-          slavnostní znělka Valašského roku

-          zahajovací  píseň      Stavěli tesaři

-          přivítání řemeslníků a hostů

-          závěrečná píseň             Jaké je to hezké

900 – 1900 hod.                ukázky lidových řemesel v celém areálu Dřevěného městečka

- zaměstnanci VMP

- ostatní řemeslníci

- kovářští mistři

1030 a 1330                       soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium u rybníčka

1900 hod.                          ukončení programu

               

NEDĚLE 11. 8. 2013

855 hod.                             otevření areálu Dřevěného městečka

900 – 1800 hod.                   k poslechu mezi řemeslníky vyhrává dechová hudba Galička

900 – 1900 hod.                   ukázky lidových řemesel v celém areálu Dřevěného městečka

- zaměstnanci VMP

- ostatní řemeslníci

- kovářští mistři

1030 a 1330                           soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium u rybníčku

1500 hod.                             komorní amfiteátr – vystoupí hudební folklórní soubor  HRADIŠŤAN

1900 hod.                             ukončení programu









Termíny