Posvátný prostor (nejen) na starověkém Předním východě (přednáška)

Volný čas, Pro děti

Přednáška Mgr. Pavla Čecha, Ph.D. z Ústavu srovnávací jazykovědy při FF UK v Praze.


Více na Mgr. Pavel Čech, Ph.D., Ústav srovnávací jazykovědy enlil.ff.cuni.cz/staff/pavel_cech.htm‎.

Přednáška začíná od 16 hodin.

Mgr. Pavel Čech, Ph.D  z Ústavu srovnávací jazykovědy při FF UK v Praze

Termíny