Výstava obrazů

Výstava
Po rekonstrukci mají možnost návštěvníci zhlédnout nejen již v minulosti vystavená díla, ale také zcela nová plátna, která byla ukryta v depozitáři anebo nedávno získána do muzejních sbírek. Především se jedná o kolekci obrazů darovanou v loňském roce lomnickým rodákem panem profesorem Zdeňkem Johanem, dnes žijícím ve Francii. Velkorysý dar dvou desítek obrazů klasiků české malby z období první republiky je doplněn o několik obrazů z přelomu 50. – 60. let minulého století. Za všechny prezentované autory jmenujme alespoň K. Svolinského, B. Lacinu, M. Holého, J. Gruse, O. Moravce, J. Istlera, V. Koutského, P. Šimona atd. V původní části galerie se nacházejí díla např. trojhvězdí nejvýznamnějších autorů Pojizeří – Vl. Komárka, J. Jíry a J. Klápště, dále O. Oplta, V. Pokorného, O. Nalezinka. J. Kábrta, Fr. Patočky, Fr. Jiroudka, J. Salaby, R. Náhlovského, L. Bucka, V. Bergra, L. Kaplanové a dalších. Samostatnou kapitolu galerie tvoří část, kde jsou ukázky sakrálního umění, ať už obrazů či plastik, které z větší části v nedávné době prošly rukama restaurátorů. Za pozornost jistě stojí i další tři nově otevřené a ve stejném podlaží umístěné samostatné expozice představující jednak „Panský pokoj“ – dobově zařízené prostory s ukázkami různých stylů mobiliáře a historických obrazů především portrétů, expozici věnovanou „Historii a tradici výroby Lomnických sucharů“ a do třetice se jedná o expozici nazvanou „Historie a tradice poutního místa a turistického cíle hory Tábor“.
Termíny