Noc operetní

Volný čas
Po prohlídce divadla zaznějí v jeho respiriu (před kavárnou) operetní árie známých skladatelů – O. Nedbala nevyjímaje – v podání studentů brněnské JAMU za klavírního doprovodu a průvodního slova prof. Miloše Schnierera. Poté se účastníci vydají do Parku pod Kotnovem, do míst odpočinku prvé ženy a syna táborského rodáka O. Nedbala.
Termíny