Zvíkovský rarášek

Divadlo
Jednoaktová veselohra nás přivádí na hrad Zvíkov v roce 1585, kdy byl tento hrad v majetku rodu Švamberků.
Termíny