Hradozámecká noc s Mozartem a Casanovou

Volný čas, Pro děti

To nejlepší ze tří Mozartových oper v podání Severočeského divadla budete moci shlédnout u příležitosti letošní Hradozámecké noci v sobotu 31. srpna 2013. Představení připravila správa zámku Duchcov s Kulturním centrem Duchcov za podpory Ústeckého kraje. Správa zámku rovněž uspořádá v daný den ve spolupráci s Divadlem V Pytli Petra Stolaře i oživené prohlídky zámku s Casanovou, Da Pontem a… Možná přijde i Mozart...


„Nyní, v roce 1797 je mi 72 let. Mohu říci: vixi, žil jsem – třebaže žiji ještě. Těžko bych si nyní mohl opatřit příjemnější zábavu, než zabývat se svými vlastními záležitostmi a opatřit něco vhodného pro zasmání oné milé společnosti, která mi naslouchá, která jednala vždy se mnou laskavě a kterou jsem vždy vyhledával. (…) Když vzpomínám na zažité radosti, vyvolávám si je a prožívám je po druhé. Protivenství však, jež jsem tehdy snášel, necítím již a směji se jim“, napsal Casanova na sklonku svého života během svého pobytu u hraběte Valdštejna na duchcovském zámku.

A byl to právě Casanova, koho na zámku v Duchcově navštívil Lorenzo Da Ponte (1749–1838) během své cesty do Drážďan. Známý Mozartův libretista zaznamenal ve svých Pamětech nejednu veselou historku, týkající se dobrodruha Casanovy. „Když jsme odjeli, moje manželka, kterou uchvacovala živost, výmluvnost a všestrannost toho prazvláštního starce, ptala se mě na příběh jeho života, a tak jsem ji po mnoho hodin bavil vyprávěním toho, co jsem o něm věděl“, vzpomínal Da Ponte.

V průběhu Casanovova pobytu na duchcovském zámku v letech 1785–1798 byly ve Vídni a v Praze uvedeny tři Mozartovy opery s librety Lorenza da Ponte – Figarova svatba (Vídeň 1786), Don Giovanni (Praha 1787) a Cosi fan tutte / Takové jsou všechny (Vídeň 1790). Všechny tři opery jsou dokladem Mozartovy hudební geniality a svědectvím o době, ve které žil a působil. Hudební kritika dodnes považuje jeho zhudebnění za mistrovské a vytříbené, „nejenže podává ucelené hudební tvary, árie, scény a ansámbly, nýbrž i výraznou charakterizační hudbou převyšuje námět a jeho hodnotu“.

Z pera Da Ponteho pochází i radost, kterou Mozartův libretista neskrýval po uvedení zmiňovaných oper na pražských divadelních pódiích: „Když jsem dojel do Prahy (…), v té době jsem měl možnost podívat se na tři opery, které jsem napsal pro Mozarta; není snadné vypsat nadšení Čechů pro tuto hudbu. Opery, které v jiných zemích nejméně cení, považuje tento národ za božské; a ještě podivuhodnější je to, že velké krásy, které jiné národy odhalily v hudbě toho vzácného génia teprve po mnoha a mnoha představeních, Češi dokonale pochopili už při prvním představení.“

A není náhoda, že nejslavnější árie z oper Figarova svatba, Don GiovanniCosi van tutte (Takové jsou všechny) zazní ve Valdštejnském sále duchcovského zámku. V operním motivu milostných dobrodružství se v různých rovinách promítá živost, nápaditost a hravost Da Ponteho libreta, jež jako by zrcadlilo nejpeprnější avantýry z Casanovova života, na které starý Giacomo rád vzpomínal. Jeho stylizace do postavy prostopášníka Dona Giovanniho byla v Casanovových biografiích již mnohokrát probírána.

To nejlepší ze tří Mozartových oper v podání Severočeského divadla budete moci shlédnout u příležitosti letošní Hradozámecké noci v sobotu 31. srpna 2013. Představení připravila správa zámku Duchcov s Kulturním centrem Duchcov za podpory Ústeckého kraje. Správa zámku rovněž uspořádá v daný den ve spolupráci s Divadlem V Pytli Petra Stolaře i oživené prohlídky zámku s Casanovou, Da Pontem a… Možná přijde i Mozart…

Informace o časovém harmonogramu celé akce budou upřesněny v průběhu měsíce července. Doporučujeme rezervaci vstupenek předem v pokladně zámku na telefonním čísle 417 835 301.

Rámcový program akce:

18:00

I. oživená prohlídka zámku s Casanovou, Mozartem a Da Pontem vstupné 160 Kč / slevněné 140 Kč / rodinné 400 Kč
19:00 To nejlepší z operního Mozarta ve Valdštejnském sále zámku jednotné vstupné 120 Kč
21:00 II. oživená prohlídka zámku s Casanovou, Mozartem a Da Pontem vstupné 160 Kč / slevněné 140 Kč / rodinné 400 Kč
Termíny