Eva Víšková - Glyptika

Výstava
Autorka postupně ovládla všechny speciální techniky, intaglie, kameje i plastické broušení. Úspěšně oživila staré řemeslo a dala mu řeč současné doby. Zpracovávala dobové monogramy, erby, pečetidla s heraldickými motivy, plastické květy pro exkluzivní šperky, dívčí hlavičky a portréty jako křišťálové intaglie. Osobité a živě modelované jsou dívčí akty; hlavičky i torza ve vltavínu. Její díla jsou zastoupena například ve sbírkách muzeí v Turnově, v Týnu nad Vltavou, v Pardubicích i v Národním Muzeu v Praze a ve sbírkách soukromých sběratelů.
Termíny