120 LET MUZEA

Výstava

Výstava ke 120. výročí založení nejstaršího sklářského muzea na světě.

Výstava na textových panelech a fotografických kolážích mapuje historii muzea po jednotlivých desetiletích. Návštěvník je zábavnou formou uváděn do kontextu světoho dění výběrem zajímavých a významných událostí v naší zemi i ve světě. Reprezentativní přehlídka exponátů ze skla i porcelánu zároveň dokumentuje stylový a technologický vývoj skla od roku 1893 do dnešních dnů. nabízí se jedinečná příležitost obdivovat celou řadu dosud nevystavených nebo jen málo známých sbírkových předmětů.

Termíny