Svět divadla a hudby ve fotografiích Pavla a Petra Horníkových

Výstava
Průřez fotografickou tvorbou vnuka slavného českého malíře a grafika Adolfa Kašpara od 60. let minulého století po současnost, doplněný pracemi jeho syna Petra, který kráčí v otcových šlépějích.
Termíny