Toč se a vrč

Výstava
Výstava obohatí v letní sezóně stálou expozici o další sbírkové předměty z muzejního depozitáře. Seznamuje návštěvníky s jednotlivými druhy textilních surovin, zpracováním lnu a vlny, předením, tkaním, valchováním a způsoby barvení látek. Zaměří se také na lidové zvyky a slavnosti spojované s pěstováním a zpracováním lnu a konopí.
Termíny