Večerní prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince

Volný čas
Komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba.
Termíny