Po stopách slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje

Volný čas
Přednáška význačného českého byzantologa PhDr. Dr. h.c. Vladimíra Vavřínka CSc. pořádaná ke 1150. výročí příchodu obou bratří na Velkou Moravu.
Termíny