Velcí mistři ve staré Praze

Hudba
Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart, G. Gershwin, A. Dvořák, G. Verdi.
Termíny