Mezičas

Film, Drama
Mladík Salvatore je neapolským gangem pověřen pohlídat dívku Veronicu, aby mezitím hlava organizace mohla rozhodnout, jak ji ztrestat za zradu. Společně strávený den začne postupně odkrývat jejich vzájemnou blízkost.
Termíny