Spojovatelka

Výstava
Projekt Spojovatelka zahrnuje práce Terezy Sochorové z rozmezí let 2006 až 2012, z nichž některé spadají ještě do období jejího studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Čtenářka, Spisovatelka, Vypravěčka, Osvětlovačka a Posluchačka jsou audiovizuální instalace, jež vycházejí z mimovýtvarných – převážně literárních – kulturních odkazů.
Termíny