Dvacátá první pouť muklů, vězňů totalitních režimů

Volný čas
V sobotu 7. října se na Sv. Hostýně uskuteční Dvacátá první pouť muklů, vězňů totalitních režimů. Pontifikální mše svatá začne v 10:00 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Celebrovat ji bude kardinál Mons. ThLic. Dominik Duka OP - arcibiskup pražský opat strahovský, P. Michael Josef Pojezdný OPraem a rektor baziliky P. Jiří Šolc SJ. Po ukončení mše svaté se uskuteční slavnostní setkání u památníku KPV ČR a následovat bude beseda pro pozvané v Jurkovišově sále . Více informací na www.hostyn.cz, tel. 224 230 608, e-mail: ustredi@kpv-cr.cz

Termíny