Rej strašidel

Volný čas
Strašidelný rej v městské knihovně i v okolí kulturního domu. Všichni jsou srdečně zváni do parku KD.

Termíny