TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE - KOMENTOVANÉ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY

Volný čas
Komentované kostýmované prohlídky s překvapením - toulání zajímavými zákoutími historického města v doprovodu biskupských vojáků a měšťanů. Každý prázdninový pátek v 18.00 sraz u kašny na Velkém náměstí. Objednávka prohlídek v Informačním centru Kroměříž.

Termíny