Děkovná bohoslužba

Volný čas
V Husově sboru ve Vracově a ve 13:30 h ve sboru J. A. Komenského ve Bzenci.

Termíny