Slavnostní bohoslužba k výročí mistra Jana Husa

Volný čas
U pomníku mistra Jana Husa, na zahradě sboru CČSH ve Slavkově u Brna – bohoslužba pod širým nebem se koná v rámci Jubilejního cyrilometodějského roku Páně. Po bohoslužbě, v 18:00 h se koná festival pěveckých sdružení Brněnské diecéze a místních sdružení. Na místě je možné zakoupit výrobky z chráněné dílny NAZARET a infocentra NOE. Akce se koná za každého počasí, stany zajištěny.

Termíny