Děkovná bohoslužba k uctění památky Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa

Volný čas
V Husově sboru v Kyjově.

Termíny