Letní výtvarná dílna pro děti

Volný čas
9:00–16:00 Ve věku 5–13 let, 2. termín.

Termíny