Oslava sv. Cyrila a Metoděje

Volný čas
Spolupatronů farnosti ve farním kostele – v 10:30 h mše svatá, v 16:00 h slavnostní koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje + poděkování za dokončení oprav interiéru farního kostela – vystoupí Ženský sbor Zpěvulenky z Čeložnic a Mužský sbor Paniháj z Moravan.

Termíny