Uzavření knihovny

Volný čas
Z důvodu čerpání řádné dovolené a provádění revize knižního fondu. Žádáme čtenáře, aby se předzásobili knihami.

Termíny