VIII.Sochařské sympózium "Dřevo-kámen" Lužice 2013

Volný čas
Setkání mladých sochařů v areálu Cihelna. Součástí Sochařského sympózia je i "Literární čtení na Cihelně" dne 12.7. v 19.00 hodin.Vystoupí: Filip Martínek, Josef Mikeš, Pavol Němec Lelín, Petr Vaculovič hudební doprovod skupina SOL – Mikulčice

Termíny