Cyrilometodějské krojované hody

Volný čas
6.7. 20.00 Předhodový večer u cimbálu pod zeleným 7.7. 16.00 Krojová taneční zábava pod zeleným, DH Zlaťulka 8.7. 17.00 Krojová taneční zábava pod zeleným, DH Zlaťulka 9.7. 19.00 Krojová taneční zábava pod zeleným, DH Zlaťulka

Termíny