Tradiční krojované hody

Volný čas
16.7. Stavění hodové máje 20.7. Předhodové zpívání u cimbálu 21. – 23.7. Krojované hody 26.7. Páteční pohodová zábava

Termíny