Sv. Silvestr na Sv. Hostýně

Volný čas
Na Sv. Silvestra v úterý 31. prosince 2013 budou mše svaté v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně začínat v 7:15, 9:15, 11:00 hodin, ve 22:30 hodin bude modlitba růžence, ve 23:00 hodin adorace, ve 23:45 hodin děkovné Te Deum a sv. požehnání, ve 24:00 hodin pontifikální mše sv. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny