Patnáctá myslivecká pouť

Volný čas
V sobotu 19. října 2013 se na Svatém Hostýně uskuteční již Patnáctá svatohubertská pouť. V 9:15 hodin zazní před bazilikou lovecká hudba a signály, kterou zahrají trubači OMS Přerov a jejich hosté, v 10:00 hodin vyrazí slavnostní průvod k obrázku sv. Huberta a v 10:15 hodin se uskuteční troubená svatohubertská mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou bude celebrovat o. arcibiskup Jan Graubner. Během mše zazní hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení: Trubači OMS Přerov a komorní smíšený sbor Collegium Vocale. Po mši svaté je připravený doprovodný program s ukázkou plemen loveckých psů s výkladem, sokolnické ukázky ZO ČSOP Hošťálková, předvedení skladeb pro dechové nástroje a po sv. požehnání koncert duchovní hudby. V průběhu celé pouti bude ve svatohostýnském muzeu umístěna výstava obrazů Hany Křenkové, Karla Bubílka a Václava Nasvětila. Připravena bude i výstava umělecké činnosti myslivců s možností zakoupení mysliveckých potřeb. S Lukostřeleckým klubem 3D Mrlínek se můžete podívat na ukázku lovecké lukostřelby. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny