Jiří Cajska: Red or black?

Výstava
Jak s nadsázkou naznačuje název výstavy, fotografie Jiřího Cajsky, ať už barevné nebo černobílé bývají často označovány jako abstraktní či nefigurativní.Jsou to však fotografie hluboce předmětné. Opájejí se existencí předmětu, jeho tvarem, barvou, hrou světla a stínu. V počátcích autorovy tvorby se stalo předmětem jeho zájmu sklo.Od klasičtěji komponované série Láhve (1979) se ve Skleněných džbáncích (1981), Skleněných variacích a Skleněných deformacích (oba 1982) dostal ke kultivovaným abstrahujícím kompozicím geometrických tvarů, linií a tónů skleněných předmětů. V dalších cyklech Setkání, Průniky, Hledání stínu (všechny 1983), Skleněné imaginace a Pokus o negaci světla (oba 1984) se zvýrazňuje role stínů, lomů a odrazů světla i světelných kontrastů.Vznikají tak minimalistická zátiší, kde samotné předměty ze skla už nestojí v popředí.V oblasti barevné fotografie vytváří soubor „Objekty“ (1987), kterým zakončil studium na Institutu výtvarné fotografie. V devadesátých letech se autor, inspirován seminářem multimediální tvorby Pavla Jasanského na FAMU, věnuje fotomontáži, roláži a dalším obdobným postupům, při nichž vytváří skládáním dílčích obrazů nové celky s novým významem, postavené do jiných souvislostí.
Termíny