Staroslověnské inspirace

Výstava
Drobná výstavka ve stálé expozici připomíná letošní 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, zařazené mezi významná kulturní výročí UNESCO.
Termíny