V kostce

Volný čas
Poetické divadlo využívá blízkosti stvoření a destrukce viděné očima tří žen a tří básní nebo třech skutečností nebo trojího hledání. Zabývá se bojem o tvorbu, který vrcholí postupným zánikem v chaosu, aby se pak vše znovu vrátilo na začátek. Vyvolává otázku volby, jakož i problematičnost souhlasu.
Termíny