Atropa

Film, Drama
I v současné Evropě můžeme nacházet lidi praktikující přírodní rituály, jak dokazuje experimentální film usilující o to, aby dostal diváka do stavu zostřeného vnímání přírody, respektive toho, co se odehrává na plátně. Do transu umí dostávat nejen šamani z Latinské Ameriky nebo Afriky, ale i ti evropští – anebo magie filmu.
Termíny