O králi

Film, Historické drama
Převyprávění klasického biblického příběhu o ukřižování Ježíše Krista na hoře Golgota se kromě syrového vykreslení vyznačuje i esteticky působivou stránkou a podnětným posunem řady významů. V Rotterdamu uvedený snímek je vyzývavým dílem, do jisté míry narušujícím zavedenou biblickou ikonografii.
Termíny