Luboš Sluka - Neratovská mše

Hudba
Latinská Mše pro sóla, smíšený sbor a varhany jubilujícího opočenského rodáka Luboše Sluky komponovaná k poctě záchrany kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách zazní jako doprovod tradiční bohoslužby celebrované Mons. Tomášem Halíkem. Josef Popelka – varhany, Pražský katedrální sbor Metropolitní kapituly u sv. Víta, Dirigent: Josef Kšica.
Termíny