Dost bylo umění

Volný čas
Od vztekání a stresu k agitačnímu a revolučnímu umění: po stovky let umělci chtějí osvítit, probudit, kázat… ale může umění opravdu sehrát nějakou roli v dnešním rychle se měnícím světě? Je potřeba udělat změnu, teď víc než kdy jindy!
Termíny