Think Fish – část 1 – Mužská verze

Volný čas
Vidíme pár, ale okamžitě máme pocit, že to, co vidíme, není dokonalá harmonie. Je to vyčerpávající, nezdravé, namáhavé a tak nějak odporné, harmonie chybí. Absurdita dosahuje vrcholu, když se vše hroutí díky absenci či nedoceněnosti komunikace. Představení pro dva tanečníky, kteří rozdílně interpretují jednotlivá témata či náměty. Jejich opačné postoje a snahy o porozumění mohou vést k dokonalé absurdní formě komunikace.
Termíny