Převorské prohlídky

Volný čas
Prohlídky plné zajímavých informací o historii kláštera, o benediktinském řádu, komunitě v Čechách a jejím současném životě.
Termíny