Now?

Divadlo
Za svoji téměř dvacetiletou existenci vytvořilo Divadlo Continuo řadu inscenací a divadelních projektů, v nichž je zřejmá vývojová cesta od loutkových počátků, přes inspiraci pouličním a cirkusovým uměním až po poetiku, kterou divadelní kritika nazývá „novou středoevropskou snovou obrazivostí“. Now? - Rozhlasové zprávy, novinové články, obecně přijaté “pravdy”, o kterých se nepřemýšlí a nemluví i události a témata, o kterých se hovoří neustále; sny i zážitky z posledních dní jednotlivých členů souboru - to vše se stalo materiálem pro vznik inscenace. Po zkušenostech s divadelní dramaturgií, která pracuje s konkrétními historickými příběhy konkrétních lidí, přichází Divadlo Continuo s divadelní experimentem - pokusem o dramaturgii v přímém přenosu, online. Teď.
Termíny