Znovuzrození

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Pro koho je seminář určen? Pro odvážné i bojácné; usmýkané neharmonií svého života; pro ty, kteří se chtějí dostat za hranice, za mantinely, které je svazují; pro každého, kdo chce zažít skutečně dobrodružnou výpravu do svého nitra a zase zpět; pro toho, kdo potřebuje získat pevnou půdu pod nohama i pro toho, kdo se potřebuje nadechnout, změnit úhel pohledu, usadit se pevněji ve svém středu - a samozřejmě pro všechny, kteří se chopí této výjimečné příležitosti a vydají se na cestu, která rozmnoží a zvětší jejich vnitřní bohatství a v neposlední řadě i obrodí pocit životního štěstí.

V průběhu semináře se prostřednictvím nejrůznějších technik naladíme sami na sebe, oživíme a zcitlivíme své vnímání a napojíme se na energie přírody prostřednictvím všech čtyř prvků – vody, ohně, vzduchu i země.

Procítíme, prožijeme a projevíme svůj vztah k Matce Zemi.

A ztišíme se v čase předcházejícim starobylému šamanskému rituálu (známému jak u starých Slovanů, tak na Sibiři, v Tibetu či v Altaji), jehož cílem je absolutní propojení se s Matkou Zemí a proměna sama sebe v souladu s jejími nápomocně a podpůrně orientovanými silami.

Tento obřad vychází z jistoty, že:

Matka Země ví, co nás trápí, a nabízí nám svou pomoc.

Matka Země je schopna prověřit náš hodnotový žebříček a prostřednictvím své blahodárné síly jej může uspořádat v náš prospěch a v souladu s naším nitrem.

Těm, kteří utrpěli bolestivou ztrátu či prožívají depresivní stavy, Matka Země hojí rány lépe než kdokoliv jiný – je totiž schopna bezpečně vstřebat, pohltit a transformovat všechny naše problémy.

Matka Země nám může pomoci nalézt odpovědi na naše osobní otázky.

Matka Země nám může doplnit síly, kterých se nám nedostává – ať v důsledku vyčerpávajícího životního stylu nebo následkem prožitých náročných situací a stresů.

Matka Země nás může dovést k našemu Vyššímu Já.

Matka Země nám dává příležitost v jakékoli fázi života pohřbít náš starý svět – a tím umožňuje narození světa nového pro kohokoliv z nás.

Od Matky Země se nám může dostat pomoci v jakýchkoliv záležitostech našeho života – hlavní je mít jasný cíl; čím je tento záměr zřetelnější a jasnější, tím srozumitelnější, přesvědčivější a konkrétnější odpovědi se nám dostane.

Kdy: čtvrtek 7. 8. 13.00 hod. - neděle 10.8.,  16.00 hod.

Kde: místo bude upřesněno

Příspěvek: 2500 Kč při přihlášení do 30. 6., po tomto datu 3500 Kč.

Přihlášky a info: info@slunecnivitr.cz nebo tel. 601 323 989

Termíny