výstava železničních modelů

Výstava

Výstava modelů železničních, silničních, modulové kolejiště KŽM Moldaváček a další soukromé kolejiště. Malý prodej modelů

Termíny