Přítomnost

Film, Dokument
Prázdná, zasněžená krajina a do toho muži precizně vykonávající svou práci, která nikdy nekončí. Je čas mezi Vánoci a Novým rokem, jsme v krematoriu. Observační rámec dokumentu zde doprovází nenápadná tendence poetizovat zvolené prostředí, které film ukazuje do hloubky, ale nepopírá ani svou fascinaci.
Termíny