Hodiny harmonie

Film, Drama
Třináctiletý Aslan trpí poruchou osobnosti, která v něm vyvolává potřebu perfekcionismu. Ve škole je však nucen akceptovat právo silnějšího. Aslan se rozhodne systému postavit a čelit mu svým vlastním způsobem.
Termíny