Kateřina Prokopová, Barbora Frischerová

Výstava
Kateřina Prokopová ve své tvorbě uplatňuje specifika materiálů, jako je pigment, vosk, papírovina a textil. V převážně plošné tvorbě zpracovává témata lidskosti a jejího vztahu k přírodním vědám a teologii. Barbora Frischerová se věnuje převážně figurální malbě. Svou pozornost zaměřuje také na tkaninu a možnosti jejího výtvarného jazyka jak v rovině struktury, tak v rovině barvy.
Termíny