České výtvarné umění 19. století

Výstava
Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Sbírka umění devatenáctého století není svým rozsahem velká, ale obsahuje řadu pozoruhodných uměleckých děl získaných za téměř sto let akviziční činnosti.
Termíny