Zádušní mše za Fr. Ferdinanda a Žofii Hohenbergovou

Volný čas
Mši celebruje kardinál Dominik Duka, Mons. M. J. Pojezdný, Dr. Vojtěch Eliáš, Mgr. Gustav Sikora.
Termíny